SẤY KHÔ VÀ KHỬ MỐI MỌT

1.   Nhập gỗ keo tròn (Nguyên liệu đầu vào)
2.   Xẻ gỗ thành khí (Xẻ thanh gỗ pallet)
3.   Sấy khô, khử trùng, khử mối mọt
4.   Bào thanh gỗ
5.   Cắt hai đầu thanh gỗ
6.   Trà thanh gỗ
7.   Đóng thành phẩm
8.   Lưu kho thành phẩm

 

Chat Facebook